Familie/barn/ungdom/nyfødt

Vanlegvis kjem kundar til meg i mitt studio på Granden i Sogndal, men eg tilbyr også både fotografering på location og heime hjå dykk. Les meir om studioet her.

- Studio

 

Enkel foto, dømes 1-årsfotografering, søsken, konfirmant. kr 990,-

( opp til 30 min i studio )

 

Familiefotografering. Søsken, heile familien, ungar kvar for seg, kjeledyr osv.

( opp til 60 min i studio ) kr 1490,-

 

- Location

 

Frå kr 1490.- Avhengig av tid og stad.

 

- Nyfødt

 

Nyfødt kan anten takast i studio eller heime hjå dykk. Eg anbefalar at vi

fotograferar den nyfødte innan 10 - 12 dagar frå fødsel, då i heimen. De må

rekne kring 3 timar på denne fotograferinga.

Frå kr 1490,-

 

Les meir om nyfødtfotografering her

 

Merk at desse prisane ikkje inkluderar trykk eller filer. Sjå prisliste for trykk og filer her.

Ved fotografering som dømes brudlaup og konfirmasjon inkluderar prisane ferdige filer opp til 15x15

dersom de ynskjer å lage takkekort sjølve, de plukkar då ut filene de ynskjer.