Næring

Alle oppdrag er forskjellige, men generelt gjev eg ut følgjande

prisar til næringskundar som utgangspunkt:

 

1. time 1490,-

Påfølgande timar: 990,-

Dagspris: 5990,-

 

Det inkluderar vanleg ferdigstilling av filene (redigering)

Fri bruk og eigarskap til bildene med unntak av vidaresalg.

 

Du får alle filene levert i 3 versjonar.

1 mappe med nedskalerte filer klare til bruk på web

1 mappe med fullsize jpeg til bruk mot trykk som brosjyrer og plakater.

 

Ved ynskje 1 råmappe med råfiler (dng).

Dette er som regel retta mot kundar som anten har eigen

grafisk avdeling eller nyttar eit pr-byrå.

 

Prisane er eks. mva.